Anslutningar & Kommunikation

 

 

Anslutningar till ISQ med kopplingsbox

 • 2 st 24 VAC matning + kommunikationsslinga (CAN).
 • 2 st 0–10 VDC analog in.
 • 1 st styrsignal till relä på belysningskort CBR.
 • 1 st 5 VDC ingång för tryckknapp vid belysningsstyrning.
 • 2 st 0–10 VDC analog ut
 • 1 st 24 VAC, TRIAC (Avsedd för ventilställdon; maxbelastning
 • TRIAC motsvarar 10 st termoställdon á 1 W.)
 • Bluetooth® - kommunikation med LINDINSIDE och andra produkter
 • I2C - buss för extra givare etc

 

Kommunikation

Användargränssnitt

Mobilapplikation LINDINSIDE används antingen för uppkoppling via Bluetooth® direkt mot ett enskilt don eller för åtkomst av fastighetsdata via molntjänster.

Webbgränssnitt LINDINSPECT

Vårt kraftfulla användargränssnitt för att handha hela systemet: alltifrån ISQ på webben, konfiguration av DALI-belysning till solavskärmningsvisualisering m.m.

Modbus TCP eller Modbus RTU
 • Via server i systemlösningar med LINDINSPECT
 • Via Gateway NCE i systemlösningar utan LINDINSPECT
API

Via LINDINPECT kan vårt REST-baserade API anropas. Med detta kan all data i systemet accessas för tredjepartsapplikationer. Vi har löst många av dessa applikationer redan med
funktioner för space management, städoptimering, temperaturomställning via app mm.

Bluetooth®

Via Bluetooth® kommer vi att kunna kommunicera med ett antal olika produkter och sensorer. Mer info om detta kommuniceras inom kort.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN