Behovsstyrning av fastigheter
med fokus på människan


Smartare inneklimat. grönare fastigheter.

SE VÅRA LÖSNINGAR

VISSTE DU ATT...

Lindinvents systemlösning för styrning av ventilation, belysning och solavskärmning består av den mest energieffektiva teknologin och algoritmerna och har den lägsta dokumenterade livscykel- och installationskostnaden. Vårt system står för ca. 1% av totala CO2 avtrycket från nybyggnationer. Det är väldigt lite. Tusentals fastigheter över hela Sverige har en systemlösning från Lindinvent som skapar en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där samtidigt som stora mängder energi sparas. Vi har ett fokus i åtanke när vi utvecklar våra produkter; hållbarhet. 

VÅRA SENASTE NYHETER

 • EPD på plats

  PÅ don i INSQAIR®-serien och våra spjäll

  Läs mer
 • DCV-B

  Energibesparings- potential och ökad insikt om hur kontoret används

  Läs mer
 • INSQAIR®

  Smart, Digitalt & Hållbart

  Läs mer

Produktnytt: DCV-B gör din baffel smartare!

Lägre energianvändning, bättre inneklimat, digitalisering och återbruk!

Energibesparingspotential och ökad insikt om hur kontoret används

Energipriserna ökar och arbetsplatsens flexibilitet blir allt mer kritiskt. Det gör det extra intressant att titta på hur befintliga CAV-bafflar (med konstanta luftmängder) kan moderniseras. Alldeles för många bafflar går på fullt flöde trots att det inte finns någon i rummet. Det drar onödigt med el för fläktarna och kräver värme för att värma tilluften till 19-20 grader under vinterhalvåret. Dessutom drar det värme i rummen. Speciellt om den interna värmelasten i form av människa, dator, belysning mm inte är där. Vår lösning DCV-B tar in alla dessa aspekter för att skapa en energieffektiv och produktiv arbetsplats med hög flexibilitet. 

LÄS MER OM DCV-B

Vi löser den "omöjliga" inneklimatekvationen!

Bra inneklimat, låg energianvändning, digitalisering, hållbarhet, lägsta livscykelkostnad och flexibilitet!
Vi löser den ekvationen genom att skapa attraktiva innemiljöer som är effektiva, produktiva och behagliga så att personalen trivs och skapar värde i deras organisationer. Med innovativa system och produkter skapar vi rätt förutsättningar och löser eventuella problem både innan och efter de uppstått för att just ditt projekt blir som du tänkt och kanske ännu lite bättre!

Se våra olika lösningar

Referensobjekt

Hållbara fastigheter signerat lindinvent

Våra lösningar finns i tusentals kontor, skolor och sjukhus över hela Sverige och Norge.
Läs om våra referensobjekt så ser du hur vi skapar en bättre arbetsdag för barn och vuxna varje dag, alla dagar!

Läs mer

Fastighetsautomation - en annan sak vi också är väldigt bra på!

Utvecklingen går ständigt framåt och vi på Lindinvent är inte sena att hänga med. Vem är vi att säga nej när vi brinner för innovation! 

Genom att samla allt på samma ställe får fastighetsägare och förvaltare en samlad överblick och kan lätt åtgärda och optimera systemet. Nyfiken på våra digitala lösningar?

Läs mer

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN